บาคาร่า รองผู้ว่าภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การปรับปรุงถนนสายกะตะ-กะรน

บาคาร่า รองผู้ว่าภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การปรับปรุงถนนสายกะตะ-กะรน

ภูเก็ต – ผวจ.ภูเก็ต มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด บาคาร่า ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การปรับปรุงถนนสายกะตะ-กะรน เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุหลังจากพบว่าประชาชนได้รับผลกระทบเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจากการ ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายดังกล่าว โดยเพิ่มป้ายเตือน 3 ภาษา ติดไฟแสงสว่าง ตลอดเส้นทางที่ปรับปรุง

วันนี้ 10 ธันวาคม 2561 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

พร้อมด้วย แขวงทางหลวงภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ ตำบลกะรนเพื่อติดตามความคืบหน้าเส้นทางที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง ถนนสายกะตะ-กะรน ทางหลวงหมายเลข 4028 ระหว่าง กม.2+500 – กม. 3+400

ในเรื่องนี้นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวทางสิ่อออนไลน์ ว่ามี ประชาชนได้รับจากการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ถนนเส้นดังกล่าวที่กำลังมีการปรับปรุง ช่วงห้าแยกฉลองถึงกะรน นั้น

โดยในวันนี้ได้นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลกะรน,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผู้แทนจากแขวงการทางภูเก็ต รวมทั้งผู้รับจ้างมาประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณที่มีการปรับปรุงถนนครั้งนี้

ทั้งนีแขวงการทางภูเก็ตได้รับงบประมาณและได้ดำเนินการจัดจ้างให้มีการประบปรุงถนนสาย 4028 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 12 ล้านบาทเศษ รวมระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ตามสัญญา ระยะเวลา 3 เดือน เริ่ม วันที่ 16 ตุลาคม 2561 – 16 มกราคม 2562 เป็นการปรับปรุงผิวถนนเนื่องจากถนนเส้นนี้มีการชำรุดบริเวณด้านซ้าย มานานแล้ว

และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเกิดอุบัติเหตุบนถนนดังกล่าวจำนวน 3 ราย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเดินทางลงพื้นที่เพื่อมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้วางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้มีผู้ประสบเหตุเพิ่มขึ้น ในส่วนของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางบริษัทผู้รับจ้างจะมีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งและจะดำเนินการเยียวยาต่อไป

สำหรับปัญหาที่พบคือถนนสายนี้มีผิวการจราจรชำรุดทางด้านซ้าย จึงดำเนินการซ่อมแซมถนน โดยใช้หินคลุก พบว่า ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก การสไลด์ เพราะมีเศษวัสดุอยู่บนผิวทาง จึงทำให้ จักรยานยนต์ที่ใช้ถนนดังกล่าว เกิดอุบัติเหตุ

โดยแนวทางการแก้ไขจากการลงพื้นที่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายเตือนสัญญาณไฟไซเรนเพิ่มแสงสว่างในช่วงเวลากลางคืน ในส่วนของไฟ บนถนนทางหลวงที่ชำรุดและดับไปบ้างก็ให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ให้จัดทำทั้ง ป้ายภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ให้ชัดเจน ด้วย

เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ได้รับทราบป้ายเตือนต่างๆ และมอบหมายให้บริษัทผู้รับจ้าง ทำความสะอาดถนน กรณีที่มีเศษวัสดุตกค้าง ให้เรียบร้อยเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่อาจจะลื่นล้มจากเศษวัสดุที่ตกค้างบนถนนได้ และในส่วนของแขวงทางหลวงภูเก็ตได้มอบหมายให้วางแผนแก้ปัญหาถนนลื่น เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีความลาดชัน นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการก่อสร้างและปรับปรุงถนนหลายสาย หลายโครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ในการเดินทาง จังหวัดภูเก็ต

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน 

ในเรื่องของความปลอดภัย จึง ได้สั่งการให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองภูเก็ต และแขวงทางหลวงภูเก็ต น่วมประชุมหารือ และแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย พี่น้องประชาชน ได้รับทราบ หรือขอให้มีการพูดคุยสอบถามข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อร่วมกันประชุมหารือและพูดคุยกับผู้รับจ้าง เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน

และทุกโครงการจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ที่จะต้องใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุเกิดขึ้นพร้อมทั้งขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวโปรดใช้ถนนด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในถนนที่มีการก่อสร้าง

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ร่วมหารือและวางแนวทางในการดำเนินงาน รวมถึงสรุปข้อมูลว่าพื้นที่ใดบ้างที่กำลังมีการก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อจะได้นำข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง และได้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว

นอกจากนั้นยังมีรายงานข่าวว่า ช่วงค่ำวันเดียวกันมีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำที่บริเวณชายหาดกะรน ประสบอุบัติเหตุจมน้ำสูญหายด้วย 1 ราย ซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาแต่ยังไม่พบ โดยวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังค้นหาต่อ

อย่างไรก็ตามสำหรับเหตุการณ์นักท่องเที่ยวจมน้ำ บริเวณชายหาดต่าง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงคลื่นลมแรง โดยมีสาเหตุมาจากนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนลงเล่นน้ำโดยไม่เชื่อคำเตือน ซึ่งทั้ง 2 รายล่าสุด พบว่านักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำหาดค่อยดูแล หรือถ้ามีก็จะมีจำนวนน้อย เพราะเป็นช่วงเลิกงานแล้ว บาคาร่า